Oldukça yakın zamana kadar, çoğu büyük işletme tek bir hedefe yönlendiriliyordu: KÂR. Gelirleri maksimize etmek, alınan her eylemin veya izlenen girişimin merkezinde yer alıyordu.

Bununla birlikte, son birkaç on yılda, daha fazla iş lideri, hissedar ve yöneticiler için gelirleri maksimize, giderleri minimize etmekten daha fazlasını yapma sorumluluklarının olduğunu fark ettiler veya kabul ettiler de diyebiliriz. Yalnızca şirketleri için değil, insanlar, gezegen ve genel olarak toplum için en iyi olanı yapma konusunda sorumlulukları olduğunu kabul sonrası bunu yönettikleri şirketlerine geneline yayma girişimine başladılar. Bu gerçekleşme, kendilerini sosyal olarak sorumlu olarak tanımlayan şirketlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Tam da bu noktada ülkemizde de özellikle pandemi sonrası sosyal sorumluluk projesine imza atmamış orta ve büyük ölçekte şirket kalmamışken ‘’KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK’’ kısa adı ile KSS nedir hangi ana başlıkları vardır onları anlatmak istedik.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) NEDİR?

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), bir işletmenin çevresinde var olan topluma ve dünyaya karşı bir sorumluluğu olduğu fikridir .Kurumsal sosyal sorumluluğu benimseyen firmalar, tipik olarak, sosyal açıdan sorumlu bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak şekilde organize edilir veya organizasyonları buna göre değişim sürecine tabii tutulur. 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK TÜRLERİ

Kurumsal sosyal sorumluluk geleneksel olarak dört kategoriye ayrılır: çevresel, hayırsever, etik ve ekonomik sorumluluk.

1. Çevresel Sorumluluk

Çevresel sorumluluk , kuruluşların mümkün olduğunca çevre dostu bir şekilde davranması gerektiği inancını ifade eder. Kurumsal sosyal sorumluluğun en yaygın biçimlerinden biridir. Bazı şirketler bu tür girişimlere atıfta bulunmak için “çevre yönetimi” terimini kullanır.Çevresel sorumluluğu benimsemeye çalışan şirketler bunu birkaç yolla yapabilir:

  • Kirlilik, sera gazı emisyonları, tek kullanımlık plastik kullanımı, su tüketimi ve genel atıkların azaltılması
  • Yenilenebilir enerjiye, sürdürülebilir kaynaklara ve geri dönüştürülmüş veya kısmen geri dönüştürülmüş malzemelere artan güven
  • Olumsuz çevresel etkiyi dengelemek; örneğin, ağaç dikerek, araştırmaları finanse ederek ve ilgili amaçlara bağışta bulunarak

2. Etik Sorumluluk

Etik sorumluluk , bir kuruluşun adil ve etik bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak ile ilgilidir. Etik sorumluluğu benimseyen kuruluşlar, liderlik, yatırımcılar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler dahil olmak üzere tüm paydaşlara adil davranmayı amaçlar.

Firmalar etik sorumluluğu farklı şekillerde benimseyebilirler. Örneğin, hükümetler tarafından zorunlu kılınan ücret “yaşanabilir bir ücret” oluşturmuyorsa, bir işletme kendi asgari ücretini daha yüksek belirleyebilir. Benzer şekilde, bir işletme, ürünlerin, bileşenlerin, malzemelerin veya bileşenlerin serbest ticaret standartlarına göre tedarik edilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda, birçok firma, kölelik veya çocuk işçiliğinden kaynaklanan ürünleri satın almadıklarından emin olmak için süreçlere sahiptir.

3. Hayırsever Sorumluluk

Hayırsever sorumluluk , bir işletmenin aktif olarak dünyayı ve toplumu daha iyi bir yer haline getirme amacını ifade eder.

Hayırsever sorumlulukla hareket eden kuruluşlar, mümkün olduğunca etik ve çevre dostu davranmanın yanı sıra, genellikle kazançlarının bir kısmını ayırırlar. Birçok firma kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta bulunurken, diğerleri doğrudan işleriyle ilgili olmayan değerli amaçlara bağışta bulunur. 

4. Ekonomik Sorumluluk

Ekonomik sorumluluk , bir firmanın yukarıda listelenen alanlarda iyilik yapma taahhüdünde tüm finansal kararlarını destekleme uygulamasıdır. Nihai hedef, sadece karı maksimize etmek değil, çevreyi, insanları ve toplumu olumlu yönde etkilemektir.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN FAYDALARI

Çoğu firma, ahlaki inançlar nedeniyle kurumsal sosyal sorumluluğu benimsemeye yönlendirilir ve bunu yapmak çeşitli faydalar sağlayabilir.

Örneğin, kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri, bir şirketin kendisini tüketicilerin, yatırımcıların ve düzenleyicilerin gözünde olumlu bir şekilde konumlandırmasına yardımcı olan güçlü bir pazarlama aracı olabilir. KSS girişimleri, çalışanların bağlılığını ve memnuniyetini de iyileştirebilir. 

Son olarak, kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri, doğası gereği, iş liderlerinin çalışanları nasıl işe aldıkları ve yönettikleri, ürün veya bileşenleri nasıl tedarik ettikleri ve müşterilere değer sundukları ile ilgili uygulamaları incelemeye zorlar.

Bu yansıma genellikle bir şirketin sosyal açıdan daha sorumlu bir şekilde hareket etmesine ve kârını artırmasına yardımcı olan yenilikçi ve çığır açan çözümlere yol açabilir. Bir şirketin daha az enerji tüketmesi ve daha az atık üretmesi için üretim sürecini yeniden kavramsallaştırmak, örneğin, enerji ve malzeme maliyetlerini düşürürken daha çevre dostu olmasını sağlar – hem tedarikçiler hem de müşterilerle geri kazanılabilen ve paylaşılabilen bir değer yaratır. 

TutumluAnne olarak biz de kendi kurumsal sosyal sorumluluğumuzu gelirimizin bir kısmını KAÇUV ve Lokman Hekim Sağlık Vakfı gibi kurumlar ile paylaşıyoruz. Buna ek olarak müşterilerimize satıştan kazandıkları gelirleri de bağışlayabilecekleri bir altyapı sunuyoruz.

Bunun yanında birçok marka ile onların KSS projelerini oluşturuyoruz. Yakın zamanda İnci Holding ile yaptığımız iş birliğimiz bunun en güzel örneği.  İnci Holding bünyesindeki tüm çalışanlardan giymedikleri, iyi durumda olan ürünlerini bağışlamalarını istedik. Bu ürünlerin satışlarından elde edilecek gelir Cevdet İnci Eğitim Vakfı’na bağışlanarak bir çok çocuğun eğitim hayatının desteklenmesine katkı sağlıyor.

PAYLAŞ

YORUMLAR

Yorum Yap